Celoslovenské finále našich dievčat
10. novembra 2014
Úspech v ekovýchovnej súťaži
11. novembra 2014
Ukázať všetko

Úspechy našich speváčikov

Dom Matice slovenskej v Komárne  opäť zaplnili deti oblečené do ľudových krojov, aby sa zúčastnili speváckej súťaže v Speve  slovenských ľudových piesní.   

Úspešná štvorčlenná „výprava“ – Alex Kis (1.A),  Akim Joseph Mahajan  (2.A), Elenka Kökényová (3.B),Ester Bartošková (9.A ) –  rozdelená do štyroch kategórii, dala do svojho vystúpenia všetko úsilie.

Dlhé popoludnia speváckych nácvikov priniesli svoje ovocie.

Napriek silnej konkurencii v jednotlivých  kategóriách bola trojčlenná odborná porota s ich spevom veľmi spokojná,

čo sa odzrkadlilo aj v záverečnom hodnotení:

   Alex 2. miesto v prvej kategórii, Elenka 3. miesto v druhej kategórii a Ester  získala 1.miesto v štvrtej kategórii.

Gratulujeme a želáme veľa elánu,  radosti  a  nadšenia do ďalších nácvikov a vystúpení.