Naši úspešní na Geografickej olympiáde
16. februára 2021
Ocenená snaha za recykláciu
16. februára 2021
Ukázať všetko

Úspechy v súťaži iBobor

V tomto školskom roku nás úspešne reprezentovali :  Ondrej Gajdáč, Richard Popovič, Nela Králiková, Stanislav Ščerba a Jakub Hanuliak, žiaci 5. roč. Naša škola sa už tradične zapája do tejto celoslovenskej súťaže. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Za prípravu žiakov ďakujeme Ing. Mgr. Júlii Bundovej a Ing. Martinovi Michálekovi.