1. a 4. miesto
10. februára 2021
Úspechy v súťaži iBobor
16. februára 2021
Ukázať všetko

Naši úspešní na Geografickej olympiáde

Výsledky okresného kola: 4. miesto: Alex Kis, 7.A, 5. miesto: Alex Ódor, 5.A, úspešní riešitelia: Samuel Rácz, 6.B, Dávid Duchoň a Daniel Duchoň, 9.A. Blahoželáme našim žiakom k dosiahnutým výsledkom a ďakujeme za reprezentáciu školy. Za prípravu žiakov ďakujeme PaeDr. Petrovi Szabóovi.