Šaliansky Maťko 2015
3. februára 2015
Karneval v ŠKD
7. februára 2015
Ukázať všetko

Úspešný projekt – Bezpečne do školy

Jedným z úspešných projektov v tomto školskom roku bol projekt podporený Nitrianskou komunitnou nadáciou. Hlavnou myšlienkou projektu je  bezpečné správanie žiakov a detí na cestných komunikáciách v okolí našej školy . V rámci dopravnej výchovy, ktorá patrí medzi naše prierezové témy, vytvoria pedagógovia jednoduché dopravné ihrisko priamo v areáli školy s pevne namaľovanými čiarami ciest a chodníkov, prenosnými dopravnými značkami, bicyklami, kolobežkami a potrebným príslušenstvom pre cyklistov. Využitím IKT techniky vytvoria e – testy, puzzle a i – cvičenia na utvrdenie poznatkov o dopravných značkách, dopravných predpisoch, situáciách na križovatkách, a tým zmodernizujú a zatraktívnia výučbu dopravnej výchovy. Dopravné ihrisko bude využívané nielen samotnými žiakmi, ale aj pri spoločných aktivitách detí z materských škôl, rodičov a starých rodičov popoludní.

Udelený grant: 800 €                                                                                                                                                                                                                                                                         

Podporovateľ: Granvia, a. s.