V školskej knižnici s pánom Mrkvičkom
21. septembra 2017
Športový deň
5. októbra 2017
Ukázať všetko

V Centre vedy – v Aureliu

Naši šiestaci v Bratislave mali možnosť zažiť vedu pútavým spôsobom. Centrum vedy je miesto, kde sa prelína zábava s učením v duchu hesla Jána Amosa Komenského „Škola hrou“, kedy je vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo skryté v zábavnom experimente. Centrum vedy používa neformálne metódy, vyvažuje prvky hry a vzdelávania.