Slávnostné otvorenie ekoaltánku
13. januára 2023
Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia – Zavedenie opatrení
17. januára 2023
Ukázať všetko

Vianočný charitatívny jarmok

Naše spoločné úsilie, Vaša dobrosrdečnosť a pomoc sponzorov pri zabezpečení kapustnice a punču pomohli ku krásnej sume 920 €. Výťažok rozdelíme na zabezpečenie ľahšieho prístupu do priestorov školy pre telesne postihnutého žiaka, malému bojovníkovi Noelkovi z Komárna a na nákup didaktických pomôcok pre našich žiakov na outdoorové vzdelávanie. Ďakujeme.