Vianočný charitatívny jarmok
17. januára 2023
Hodina Zeme 2023
26. marca 2023
Ukázať všetko

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia – Zavedenie opatrení

rhdr

„Citizen science“ čiže občianska veda je zábavný a zaujímavý spôsob, ako zapojiť verejnosť do riešenia environmentálnych problémov.
Naša škola je medzi prvými školami na Slovensku (je ich spolu 42) , na ktorých sa merajú koncentrácie oxidov dusíka NO2, pochádzajúce primárne z dopravy. Žiaci 6.A triedy za pomoci vyslaných manažérov kvality ovzdušia inštalovali pasívne vzorkovače (trubičky) na dvoch rozdielnych miestach v okolí školy. Pravidelne ich budú kontrolovať, či nedošlo k ich poškodeniu alebo odcudzeniu. Zároveň budú sledovať vývoj počasia a jeho prípadné výkyvy a zmeny si budú značiť do pracovných hárkov. Po ukončení merania budú trubičky zaslané na laboratórnu analýzu do odborného laboratória v Holandsku. Výsledky merania budú školám oznámené a následne budú žiaci za asistencie MKO prezentovať výsledky meraní pre svojich spolužiakov a vedenie školy a potom aj na pôde vyššieho územného celku za prítomnosti jeho vedenia, zástupcov samospráv a poslancov. Merania pomôžu podporiť zavedenie opatrení zameraných na obmedzovanie individuálnej automobilovej dopravy v okolí škôl a školských zariadení.