Spomienková reportáž našich žiakov – absolventov Detskej univerzity Komenského
10. januára 2017
Prezentácia žiakov Hotelovej akadémie
13. januára 2017
Ukázať všetko

Vianočný turnaj predškolákov

Naša škola už desiaty rok zorganizovala  pred Vianocami futbalový turnaj predškolákov . Tento rok naše pozvanie prijali 3 komárňanské materské škôlky: MŠ Ekoškôlka Kapitánova, MŠ Mederčská a MŠ Lodná,  turnaja sa zúčastnilo vyše 60 detí. Pre škôlkarov bolo pripravené občerstvenie, nové futbalové lopty a rozlišovačky v hodnote 200 €, zakúpené  z fondu primátora mesta Komárno. Akcia rozvíja športového ducha, zdravý životný štýl a upevňuje dobré vzťahy medzi škôlkami a školou.