Didaktické hry v prírode – Včielky, Plamienky a Motýliky
19. septembra 2022
Národné ocenenie – Angažovaná škola
16. októbra 2022
Ukázať všetko

Zatoč s odpadom – environdeň pre celú školu

Naša škola bola v minulom roku medzi víťazmi  v kategórii najaktívnejšia škola v kampani Učiteľ v akcii, ktorú organizovala Slovenská agentúra životného prostredia.

Výhrou pre nás boli aktivity pre celú školu. Program bol naozaj pestrý: V rozprávke o dážďovke Filoméne sa ocitli  prváci, v kreatívnych  dielňach využitím odpadu tvorili druháci, tretiaci, štvrtáci a piataci zatočili s odpadom rôzneho druhu, obsah košov preskúmali šiestaci, príbeh krajiny lúk spoznali najstarší žiaci. Ďakujeme tímu environmentálnej výchovy SAŽP za zaujímavé a podnetné doobedie. 

https://www.ewobox.sk/clanok/zatoc-s-odpadom-environden-pre-celu-skolu