Zatoč s odpadom – environdeň pre celú školu
16. októbra 2022
Vzdelávanie inak – naše priority
23. októbra 2022
Ukázať všetko

Národné ocenenie – Angažovaná škola

Angažované školy učia žiakov konať dobro. 

Náš tím  Geniálne mysle si nedávno prevzal národné ocenenie v Banskej Bystrici na Konferencii dobrovoľníctva, organizovanej Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií.

Projekt Angažovaná škola oceňuje materské, základné a stredné školy, ktoré zapracovali do klasického vyučovania progresívnu stratégiu service learning.
Medzinárodne uznávaná vyučovacia stratégia service learning sa stáva štandardnou súčasťou učebných osnov po celom svete. Prepája klasické vyučovanie, ktoré poznáme z našich škôl, priamo s potrebami reálneho života prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít.
Tím našich  deviatakov sa rozhodol urobiť niečo pre svoje okolie, mesto. Navrhli a zrealizovali Mobilnú čitáreň, podporenú finančným grantom Nadácie Green Foundation.

Šesť tematických lavičiek, búdka na knihy a mobilná záhradka budú putovať a skrášľovať rôzne zákutia nášho mesta. Prevoz čitárne zabezpečujú členovia tímu ekologicky: pomocou zrepasovaných káričiek, ktoré získali od darcov. Búdku na knihy, ktorú vylepšili do nepremokavej verzie, venovala Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne. Domovským miestom čitárne je predzáhradka našej školy . O jej aktuálnom umiestnení sa verejnosť môže dozvedieť prostredníctvom mapy, umiestnenej na web stránke školy. Mladí dobrovoľníci veria, že ich čitáreň sa stane nielen miestom zdieľania a čítania kníh, ale aj kútikom oddychu, besied a priateľských stretnutí.
Katarína Bugáňová, koordinátorka projektu