3. miesto v celoslovenskom kole
26. apríla 2015
Úspešný zber papiera
27. apríla 2015
Ukázať všetko

Zlaté pásmo pre naše Škovránčatá

Regionálne osvetové stredisko v Komárne realizovalo 16. apríla 2015 v priestoroch MsKS v Komárne mestskú súťažnú prehliadku DETI DEŤOM 2015. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: malé spevácke zbory a veľké spevácke zbory. Náš spevokol Škovránok pod vedením Mgr. Alžbety Kollárikovej získal Zlaté pásmo v kategórii malých.

Gratulujeme!


Viac tu: http://www.ros-komarno.sk/products/deti-detom-15-4-2015/