3.A

Triedna učiteľka: Mgr. Katarína Kršteňanská

kkrstenanska@zspohranicna.sk

1. Arbatova Kira

2. Balko Dorián

3. Boldoghy Victória

4. Jurčina Šimon

5. Konopčík Bernard

6. Králik Markus

7. Mészáros Emily

8.. Muharová Zuzana

9. Olléová Emily

10. Pastorek Scarlett

11. Pikor Peter

12. Pospíšil Michal

13. Szabadasová Viktoria

14. Szencziová Sofia

15. Šerédi Dávid

16. Vámosiová Mia

17. Vargová Mia