4.A

Triedna učiteľka: Mgr. Kristína Sýkorová

ksykorova@zspohranicna.sk

 

 1. Damian Blaskovics
 2. Velichan Gerejchanov
 3. Hanna Horváth
 4. Alex Hudík
 5. Samuel Józsa
 6. Dominika Kesegová
 7. Michal Kiss
 8. Zdenko Kršteňanský
 9. Jakub Kuczman
 10. Michal Mádel
 11. Maxim Ódor
 12. Max Orvoš
 13. Jana Pécsová
 14. Igor Puškár
 15. David Puškár
 16. Kristína Puťošová
 17. Ladislav Noah Riszdorfer
 18. Richard Riszdorfer
 19. Mia Rusňáková 
 20. Ádám Tárnok