Deň Zeme a Zelených škôl 2019
1. mája 2019
Na Komárňanských dňoch
1. mája 2019
Ukázať všetko

Beh Komárno – Komárom

O tom, že šport patrí medzi priority našej školy, svedčí aj zvýšená účasť našich žiakov, pedagógov  a rodičov na pouličnom behu pri príležitosti Komárňanských dní. Mali sme zastúpenie skoro vo všetkých  kategóriách: v behu na 800 a 1500 m a 5,5 km. Ďakujeme každému za reprezentáciu školy a veríme, že o rok nás bude ešte viac.