FLL 2020 – Cena poroty – Tešíme sa a oslavujeme to, čo robíme!
13. januára 2020
2. miesto – Anglická olympiáda – okresné kolo
24. januára 2020
Ukázať všetko

Naša kolegyňa – účastníčka Komenského inštitútu

Komenského inštitút je vzdelávací program, ktorý sa snaží priniesť zmenu v školstve. Podporuje a spája učiteľov, ktorým ponúka ročné štúdium zamerané na zážitkové a praktické workshopy so špičkovými lektormi. Témy ako Kritické myslenie, Rešpektujúca komunikácia, Riešenie konfliktov alebo Metódy Lenivého učiteľa podľa Modernej didaktiky pomáhajú a ukazujú učiteľom ako rozvíjať u žiakov zručnosti potrebné pre reálny život . Súčasťou ročného štúdia je aj realizácia mikroprojektu, ktorý má priniesť pozitívnu zmenu na škole. Naša kolegyňa, Katarína Vajkai, je tohtoročnou účastníčkou KI, ktorá okrem inšpirácií načerpaných na víkendových pobytoch, realizuje svoj mikroprojekt s názvom „ŽIVÁ MATEMATIKA“. Cieľom je odučiť hodiny matematiky tak, aby boli pre žiakov čo najviac zaujímavé a zážitkové. Najlepšie je zaradiť témy, ktoré sú deťom blízke a vychádzajú z reálnych situácií: nakupovanie, plánovanie výletu, príprava oslavy,varenie alebo šitie, pri ktorých si žiaci prehlbujú poznatky, rozvíjajú logické myslenie, priestorové vnímanie, overujú matematické postupy a stratégie. Matematika je všade okolo nás! Získať skúsenosť, hľadať riešenia, pochopiť súvislosti – to sú matematické zručnosti potrebné pre každodenný život. Ak sa tieto aktivity prepoja s UČENÍM VONKU, zážitok sa znásobí a radosť z vyučovania je stopercentne zaručená. Outdoorové učenie môže žiakom pomôcť objaviť krásu matematiky okolo seba a v prírode. Okrem poznatkov, ktoré žiaci vďaka nemu získavajú, formuje komunitu, posilňuje vzťahy, zlepšuje komunikáciu a spoluprácu, čo sú dôležité zručnosti ako zdolať výzvy 21. storočia. 

https://komenskehoinstitut.sk/vzdelavaci-program/ucastnici/