Detská univerzita Komenského 2019
8. septembra 2019
Letný seminár o bádateľstve a učení sa vonku
9. septembra 2019
Ukázať všetko

Naša kolegyňa – účastníčka Komenského inštitútu

Mgr. Katarína Vajkai sa dostala do finálneho výberu 20 učiteľov z celého Slovenska, ktorí absolvujú vzdelávanie a zrealizujú svoj projekt v Komenského inštitúte pod záštitou organizácie Živica. Prezidentka Zuzana Čaputová prijala 27. júna 2019 učiteľky a učiteľov zapojených do vzdelávacieho programu Komenského inštitútu ako jednu z prvých návštev v paláci. Učiteľom a zástupcom škôl, ktorí sa účastnia vzdelávacieho programu Komenského inštitútu sa tejto pocty dostalo za ich snahu ďalej na sebe pracovať a rozvíjať svoje učiteľské zručnosti vo svojom voľnom čase, s cieľom, aby prinášali svojim žiakom kvalitnejšiu a inovatívnejšiu formu výučby. Inovatívnymi aktivitami tak zdokonaľujú a rozvíjajú nielen seba, ale inšpirujú aj ostatných kolegov na školách a podnecujú v žiakoch záujem o ďalší vlastný rozvoj a štúdium. Prezidentka Zuzana Čaputová počas svojho prijatia pedagógom poďakovala za to, čo robia pre naše deti a celé školstvo.  Počas prázdnin absolvovali letnú školu osobného rozvoja a príprava ich pedagogického projektu. Následne počas roka absolvujú zážitkové workshopy o kritickom myslení, modernej didaktike, nenásilnej komunikácii, či facilitácii konfliktov so špičkovými lektormi. Realizácia ich projektu je aj finančne podporená a k dispozícii budú mať aj vlastného mentora.