Naši úspešní univerzitní študenti – DUK 2020
8. septembra 2020
Workshop o outdoorovom učení.
19. septembra 2020
Ukázať všetko

Outdoorová živá matematika

Veveričky zo 4.B mali Živú matematiku tentokrát na Špici. Je to krásne miesto, kde sa stretávajú rieky Váh a Dunaj. Veveričky v skupinách riešili rôzne úlohy, vďaka ktorým sa naučili ako odmerať výšku a obvod kmeňa stromov bez pravítok, rysovali do piesku, vyrobili model kocky z konárov, odhadovali hmotnosť kameňov, zisťovali koľko konárov sa zmestí do 1 kg,. Pri zbieraní šípok tvorili a riešili slovné úlohy. Ale asi najväčším zážitkom pre deti bolo skúmať rýchlosť prúdu rieky priamo v nej. V reflexii sme objavili niekoľko zaujímavých poznatkov o tom, ktoré vedomosti a zručnosti sme pri riešení úloh využili, čo nové sme sa dozvedeli. Takto prirodzene sme sa mohli zoznámiť aj s niektorými jednoduchými fyzikálnymi javmi, ktoré sú súčasťou matematiky. Cestou do školy sme stihli vyzbierať aj odpad, a mohli tak prispieť k čistejšiemu prostrediu v našej prírode.