Hodnotenie žiakov
21. apríla 2020
Rozlúčka deviatakov v kruhu rodičov
8. júla 2020
Ukázať všetko

Úspech v krajskom kole

Blahoželáme našej deviatačke Dorotke Soósovej k jej úspechu. Dosiahla ho svojou vytrvalou a svedomitou prácou. Za prípravu ďakujeme pani učiteľke Ildikó Földesovej.