Telocvičňa dostala nový šat
8. januára 2016
Lyžiarsky kurz 2016 – Krahule
29. januára 2016
Ukázať všetko

2% z Vašich daní

Obraciame sa na Vás s prosbou venovať 2 % Vašich daní z príjmu nášmu Rodičovskému združeniu. Týmto spôsobom môžete finančne podporiť činnosť našej školy. Prostriedky by sme chceli využiť na ďalšiu modernizáciu školy, špeciálnych učební, nákup učebných pomôcok, športových potrieb a realizáciu projektov.

Za Vašu priazeň a podporu Vám vopred ďakujeme.

Identifikačné údaje potrebné na poukázanie 2% z Vašej dane z príjmu:
Názov: Rodičovské združenie pri Základnej škole, Ul. pohraničná 9, Komárno
Sídlo: Ul. pohraničná 9, 945 01 Komárno
Právna forma: Občianske združenie, IČO: 17319617 / 265

Súbory potrebné na poukázanie 2% z Vašej dane z príjmu:

postup_na_poukazanie_2_percent_

Vyhlasenie_FO_2015_verzia1

Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov-2015

Všetky ostatné informácie nájdete tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-na-poukazanie-2-pre-zamestnancov/