Výuka a krúžok anglického jazyka
8. januára 2016
2% z Vašich daní
21. januára 2016
Ukázať všetko

Telocvičňa dostala nový šat

Súčasťou  našej školy je aj pôvodná takzvaná malá telocvičňa, ktorá má  už niekoľko desiatok rokov za sebou.

Keďže škola vo svojom školskom vzdelávacom programe vyčlenila telesnej výchove viac vyučovacích hodín, potrebné bolo zabezpečiť aj vhodné priestory na realizáciu telocviku. Už začiatok školského roka sa v škole začal netradične, odovzdaním Fit miestnosti. Koniec kalendárneho roka 2015 sa niesol v duchu obdarovávania.Tentokrát na  rad prišla malá telocvičňa. Na jej stenách, podlahe, oknách, drevenom obložení sa objavil zub času. Vedenie školy vypracovalo niekoľko projektov na získanie potrebných financií, pomocou ktorých sa rekonštrukcia mohla realizovať. Vďaka sponzorovi p. Harsányimu z VÚJE a.s. škola získala 5 800,- eur a rekonštrukcia sa mohla začať. Vymaľované steny, nové obloženie z tatranského profilu a  nové siete na okná  boli práce, ktoré počas dvoch mesiacov realizovala firma Comorra servis. Firma L&B p. Bartalosa sa postarala o vybrúsenie a vymaľovanie parkiet. Škola z vlastných zdrojov zakúpila niekoľko nových športových potrieb. Slávnostného odovzdania rekonštruovanej malej telocvične sa zúčastnili aj vedúci odboru školstva János Bajkai a metodička Georgína Velebová, ktorí v sprievode riaditeľa školy Slavomíra Ďurča si so žiakmi zahrali volejbal. Ďalším významným podujatím v tejto telocvični bol vianočný futbalový turnaj škôlkarov. Vyše 70 malých nádejných futbalistov si vyskúšalo nielen beh za loptou, ale aj streľbu na bránku. Víťazom sa stali všetci, ktorí si prišli zašportovať.

Škola poskytuje naozaj kvalitné priestory na rozvoj pohybových aktivít detí. Teraz je už len na žiakoch a rodičoch, ako budú využité.