Novinky

30. novembra 2021

Projekt Na každej škole – blok 2.

Druhý deň celoškolského projektu “ Škola má učiteľov a žiakov baviť“ bol zameraný na predmety pre ročníky 5.- 9.: Cesta okolo sveta: Turistický slovník, U Dedka […]
30. novembra 2021

Projekt Na každej škole – blok 1.

Program Na každej škole záleží vznikol za účelom reformy školstva: podporuje najmä reformu učiteľov, ponúka im možnosti,  ako pracovať so žiakmi inak –  prihovárať sa im […]
28. novembra 2021

Deň učenia vonku 2021

Do celosvetovej kampane The Outdoor Classroom Day  zapojili viacerí pedagógovia našej školy  rôzne ročníky.  Žiaci mali možnosť zažiť rozličné predmety vo vonkajšom prostredí. Prváci si vyskúšali […]
28. novembra 2021

Vynovené laboratórium

Začiatkom školského roka sa odovzdalo naše vynovené laboratórium, ktoré nesie meno po bývalom učiteľovi školy, nedávno zosnulom, Milošovi Součkovi. Bol dlhoročným učiteľom na našej škole a […]
27. novembra 2021

Naše vynovené ihrisko

v októbri sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie obnoveného športového ihriska , ktoré dostalo umelý trávnik. Celkové náklady na obnovu dosiahli 47-tisíc eur, z ktorých značnú časť, 40-tisíc […]
3. novembra 2021

Jesenné tvorivé dielne 2021

Školský klub detí sa každoročne postará o pravú  jesennú atmosféru v našej škole. Výsledkom tvorivých úsilí našich detí a ich rodičov je plná predzáhradka po večeroch […]
24. septembra 2021

Dielňa dobrej praxe – akčný deň

Naša škola pripravila pre svojich žiakov a ako inšpiráciu pre ostatné školy dielňu dobrej praxe – Akčný deň. Akcia sa uskutočnila v rámci projektu Zelená Škola […]
18. februára 2021

Úspešní riešitelia Matematickej olympiády

Blahoželáme! Úspešnymi riešiteľmi okresného kola matematickej olympiády sa stali naši žiaci : Nela Králikova, (5.B), Jakub Hanuliak (5.B) a Ondrej Gajdáč (5.A) Žiakom ďakujeme, robia nám […]
10. februára 2021

1. a 4. miesto

Blahoželáme Alexovi Kisovi, žiakovi 7. A, k 1. miestu v okresnom kole a 4. miestu v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku. Za prípravu žiaka  ďakujeme […]
9. októbra 2020

Hodnotiaca návšteva zo Zelenej školy

Členovia nášho kolégia dnes absolvovali záverečné hodnotenie dvojročnej práce celej našej školy v téme Voda. Hodnotiaca návšteva sa zaujímala o plnenie metodiky 7 krokov a úrovne […]