Novinky

1. novembra 2023

Slávnostné stretnutie

Slávnostné stretnutie pri príležitosti 130. výročia založenia našej školy pozostávalo z pestrého a bohatého galaprogramu v Dome Matice slovenskej a slávnostnej recepcie pre pozvaných hostí: predstaviteľov […]
1. novembra 2023

Obuli sme si študentské topánky a vykročili do sveta…

Sme ostrieľanejšie, sme motivovanejšie, sme pripravené zavolať učiacich sa do učenia pomocou metódy Clil! Naše štúdium na zahraničných medzinárodných školách je za nami. Dva týždne intenzívneho […]
30. októbra 2023

Školy, ktoré menia svet

Naša škola sa v školskom roku 2023/2024 zapojila do programu Školy, ktoré menia svet, ktorého cieľom je ponúknuť učiteľom konkrétne aktivity na podporu a rozvoj dôležitých občianskych zručností […]
7. októbra 2023

Zavolať učiacich sa do učenia pomocou metódy CLIL

Základná škola Ulica pohraničná 9, Komárno realizuje projekt: Názov projektu: Call learners into learning CLIL- Zavolať učiacich sa do učenia pomocou metódy CLIL Program: ERASMUS + […]
7. októbra 2023

Skvelá jeseň so Stromom života

Žiaci 2. B a 3. B triedy, členovia environklubov Šťastná planétka a Zelená planéta Stromu života sa zúčastnili Expedícií Bratislavská Kobyla a Pod korunami stromov. Preskúmali […]
7. októbra 2023

Európsky týždeň športu

Športové aktivity patria medzi priority našej školy. Náš Deň športu sa niesol v duchu najrozličnejších spôsobov pohybu: ranná rozcvička, beh ulicami mesta, vybíjaná, florbal, prehadzovaná, futbal, […]
7. októbra 2023

Európsky týždeň mobility

Žiaci a pedagógovia našej školy sa v tento deň vybrali do blízkeho i vzdialeného okolia  na bicykloch, kolobežkách alebo pešo.  Žiaci 5. ročníka mali možnosť otestovať […]
7. októbra 2023

Slávnostný začiatok školského roka 2023/24

V tomto školskom roku k nám pribudli prvácke Vážky a Bystrušky. 
26. marca 2023

Hodina Zeme 2023

Hodina Zeme je najväčšou kampaňou WWF, do ktorej sa každoročne zapája viac ako miliarda ľudí vo viac ako 7000 mestách celého sveta. Naša škola sa zapája […]
17. januára 2023

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia – Zavedenie opatrení

„Citizen science“ čiže občianska veda je zábavný a zaujímavý spôsob, ako zapojiť verejnosť do riešenia environmentálnych problémov. Naša škola je medzi prvými školami na Slovensku (je […]