Voľné pracovné miesto
13. apríla 2016
Deň Zelených škôl – Deň Zeme 2016
24. apríla 2016
Ukázať všetko

Deň narcisov 2016

Do celoslovenskej kampane Deň narcisov organizovanej Ligou proti rakovine sa zapájame každý rok. Naši najstarší žiaci – deviataci navštívia v tento deň všetkých žiakov školy priamo v triedach a šíria osvetu aj v uliciach nášho mesta. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli.