Deň Zelených škôl – Deň Zeme 2016
24. apríla 2016
Majstrovstvá kraja vo volejbale – 3. miesto
25. apríla 2016
Ukázať všetko

Deň Zelených škôl s rodičmi 2016

Do projektu zapojili žiaci a pedagógovia  aj rodičov v rámci sobotňajšieho Dňa Zelených škôl.  Celé rodiny súčasných a budúcich žiakov našej školy prichádzali s náradím, okrasnými kvetinami a kríkmi a pracovným elánom, aby sa spoločné dielo dostávalo do ďalšej, krajšej podoby. Pri úprave dvora sa recyklovali staré pneumatiky na ohrádku okolo pieskoviska ako aj pri tvorbe okrasných kvetináčov, staré tehly a drevo zo starých lavičiek pri pocitovom chodníku a novej skalke.  K vlaňajším ovocným stromom a kríkom pribudla  lipa a gaštan.  Záverečnou bodkou boli nové lavičky.

Premeniť školský dvor na dlhodobo udržateľnú  záhradu, ktorá nielen učí, rozvíja medzipredmetové vzťahy a zdokonaľuje pestovateľské zručnosti žiakov, ale slúži aj na relax a spoločenské stretnutia, sa nám úspešne podarilo.