Upozornenie pre rodičov – ŠKD
3. decembra 2015
Navštívil nás Mikuláš
8. decembra 2015
Ukázať všetko

Dizajn verejného miesta

Vrámci prioritnej témy Zelenej školy: Zeleň a ochrana prírody sa členovia enviroklubu Zelená planéta rozhodli adoptovať parčík v našom meste. Pomocou Malého grantu Stromu života, ktorého sú členmi, získali dotáciu na zakúpenie záhonov, kvetín, farby na natieranie a lavičiek. Z finančnej dotácie mesta Komárno na realizáciu projektu Životné prostredie v rukách detí sa zabezpečilo pracovné náradie. Firma T.K. car s.r.o. sponzorsky vyčistila kamenný podstavec.

Pokračovanie bude nasledovať v jarných mesiacoch, kedy chystajú Stromáci ďalšie prekvapenie.