Úspechy našich spevákov
3. decembra 2015
Dizajn verejného miesta
4. decembra 2015
Ukázať všetko

Upozornenie pre rodičov – ŠKD

Žiadame rodičov detí, ktoré navštevujú Školský klub detí, aby mesačný poplatok za mesiace september – december uhradili bezpodmienečne najneskôr do 10.12.2015. Ďakujeme.