Nemaj depku z DEPKY
22. novembra 2015
Medzinárodný deň nevidiacich
22. novembra 2015
Ukázať všetko

Edulab a Titanic

Žiaci ročníkov 5., 8. a 9. sa zúčastnili na vzdelávacom programe v centre Edulab v Bratislave na netradičnej hodine geografie s názvom Objavitelia. Poobede si prezreli výstavu Titanic v Incheba Expo.