Úspechy našich žiačok
7. novembra 2015
Edulab a Titanic
22. novembra 2015
Ukázať všetko

Nemaj depku z DEPKY

Pod týmto netradičným názvom sa skrýva celoškolské podujatie, ktoré prebiehalo u  nás v rámci Týždňa vedy a techniky. DEPKA je vlastne skratka Detskej prírodovednej konferencie. Projekt každoročne organizuje Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Cieľom je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín.
Tretiaci a štvrtáci stavali mosty z rôznych hracích kariet. Ich úlohou bolo okrem vyhotovenia mostnej konštrukcie s dĺžkou minimálne 50 cm aj otestovať jeho funkčnosť a stabilitu pustením malého autíčka cez most.
Ďalšou úlohou bolo zistiť hodnoty vitálnej kapacity pľúc. Najprv si na nete preštudovali informácie o lekárskom prístroji, ktorý sa využíva v medicíne – spirometri. Zostrojili si jednoduché zariadenie na meranie kapacity pľúc a zistili rozdiely medzi jednotlivcami.
Žiaci druhého stupňa sa stali konštruktérmi, ich úlohou bolo preštudovať informácie o mostoch a potom zo špajdlí, z kartónov a kociek poskladať čo najlepší most. Šiestaci obohatili svoje vystúpenie o niekoľko jednoduchých experimentov z fyziky zameraných na porovnávanie hustoty troch rôznych látok – medu, vody a oleja. Piataci nám vysvetlili pojem dilatácia mosta a oboznámili nás s rôznymi konštrukčnými typmi mostov.
Ȏsmaci využili svoje poznatky a postavili niekoľko jednoduchých robotov zo stavebníc Lega, ktoré môžu pomáhať pri kompostovaní a triedení odpadu. Všetci autori sa stretli s divákmi a na malej vedeckej konferencii predstavili svoje výtvory.