Október – mesiac úcty k starším
27. októbra 2015
Exkurzie do Bratislavy
1. novembra 2015
Ukázať všetko

Ekovýchovný projekt

Medzinárodný deň stromov sme oslávili ako každý rok množstvom ekovýchovných aktivít: Zrodení zo stromu, Stromček, kto v tebe býva,Stromy a ľudová slovesnosť, Spoločenstvo stromov, Anketa Strom?, Stromová reťaz, Obec a zeleň, Meníme zeleň a Ďakujeme ti strom, to boli témy našich aktivít. Niektoré skupiny sa vydali na odhaľovanie čiernych skládok v našom meste, merali znečistenie ovzdušia pomocou špeciálneho prístroja, jedna zo skupín zisťovala stav a kvalitu vôd v našich riekach a na školskom dvore sa vysádzalo, upravovalo a budoval sa pocitový chodník.