Jesenné tvorivé dielne
26. októbra 2015
Ekovýchovný projekt
27. októbra 2015
Ukázať všetko

Október – mesiac úcty k starším

Našich seniorov v Domove sociálnych služieb na Špitálskej ulici navštevujeme pravidelne dvakrát ročne. Tentokrát sme ich potešili pesničkami našich slávikov, prednesom našich recitátorov a piesňou v podaní Škovránčat pod vedením Mgr. Alžbety Kollárikovej a hudobným doprovom Bc. Milana Kajana. Na záver sme im odovzdali drobné darčeky z vlastnej dielne.