Výsledky testovania žiakov 9. ročníka
20. mája 2015
Pripravujeme pre vás
27. mája 2015
Ukázať všetko

Enviroprojekt Týždeň pre Zem 2015

Rok 2015 vyhlásila Organizácia spojených národov za Medzinárodný rok svetla a svetelných technológií. Svetlo hrá životne dôležitú úlohu v našom každodennom živote a je podstatnou prierezovou vednou disciplínou pre 21. storočie.

Strom života vyhlásil pravidelnú súťaž Týždeň pre Zem 2015, ktorej hlavnou témou sa stalo svetlo.
Kluby dostali 12 úloh rozdelených do dvoch stupňov náročnosti. Klub Enviráčik patrí podľa vekového zloženia členov do 1. stupňa, kým Zelená planéta predstavuje stupeň náročnosti 2.

Oba kluby zapojili do riešenia úloh nielen svojich členov, ale mnohých žiakov našej školy. Úlohy sa riešili počas Dňa Zelených škôl na rôznych miestach: v prírodovednom laboratóriu sledovali žiaci vplyv svetla na mikroorganizmy v sennom náleve alebo na klíčiace semená obilia , vo fyzikálnom laboratóriu zhotovovali minizariadenie na pozorovanie sily svetla, v dielni skonštruovali solárny varič, pomocou ktorého na dvore zohriali vodu. K projektovým úlohám si naštudovali z dostupných zdrojov na internete informácie o svetelnom žiarení, tie následne spracovali do podoby prezentácie a posteru, mladší v tabletovej učebni vytvárali Apolónovu encyklopédiu svetla od A po Z. Ďaľšie úlohy si vyžadovali pobyt na slnečnom svetle: mladší žiaci vytvárali tieňoobrazy, starší žiaci zachytávali odraz šiestich farieb svetla alebo skúmali nebezpečenstvo svetla pri zapaľovaní. Priebeh a výsledky skúmaní spracovali vo fotodokumentácii a v písomnom vyhodnotení, ktoré zaslali do súťaže Stromu života.