Rozlúčka s T.J. Bannisterom
19. mája 2015
Enviroprojekt Týždeň pre Zem 2015
27. mája 2015
Ukázať všetko

Výsledky testovania žiakov 9. ročníka

Žiaci našej školy obstáli v testovaní 9 v porovnaní s celoslovenským priemerom lepšie o 10,94 % v Matematike a o 8,97 % lepšie v Slovenskom jazyku.

Ďakujeme všetkým pedagógom za trpezlivosť pri príprave žiakov na testovanie, rodičom za spoluprácu a v neposlednom rade blahoželáme žiakom za dosiahnuté vynikajúce výsledky.

 

kliknite na tabuľku