Ocenenie našich aktivít
24. novembra 2015
Úspechy našich spevákov
3. decembra 2015
Ukázať všetko

Imatrikulácia prvákov

Prijímanie do cechu žiackeho  je udalosť, na ktorú by nemali žiadni žiaci zabudnúť.  Slávnostné podujatie obohatili pani učiteľky s deviatakmi o ozajstné preverenie všetkých schopností, ktoré má mať prijatý žiak.  Ich cieľom bolo rozvíjať zručnosti žiakov ako zmyslové vnímanie, kooperácia a fantázia, objavovanie, technické myslenie, koordinačné a pohybové vlastnosti pri športových aktivitách. Jednotlivé stanovištia boli umiestnené do špeciálnych učební našej školy: „Fit je hit“ prebiehal v novootvorenej fitmiestnosti, „Hudobný salónik“ v učebni hudobnej výchovy, „Farebný svet“ sa nachádzal v novučičkej školskej knižnici, „Online puzzle“ sa skladalo v tabletovej miestnosti a prvácke triedy sa premenili na „Mačku vo vreci“ a na „Vitamínové hádanky“. Po získaní všetkých pečiatok boli prváci slávnostne pasovaní našimi deviatakmi. Imatrikulácia pokračovala aj poobede v ŠKD zábavnými úlohami. Na ozajstnej oslave nesmelo chýbať ani občerstvenie, ktoré našim žiakom bohato pripravili  ich rodičia.