Medzinárodný deň nevidiacich
22. novembra 2015
Imatrikulácia prvákov
2. decembra 2015
Ukázať všetko

Ocenenie našich aktivít

Naše envirokluby: Enviráčik a Zelená planéta zapojili do jesennej súťaže „Spoločenstvo stromov“ všetkých žiakov našej školy. O aktivitách súťaže sme vás už informovali prostredníctvom fotogalérie https://www.zspohranicna.sk/ekovychovny-projekt/. Organizácia Strom života  ocenila naše snahy diplomami. Ďakujeme všetkým, ktorí sa o to pričinili.