Imatrikulácia prvákov
2. decembra 2015
Upozornenie pre rodičov – ŠKD
3. decembra 2015
Ukázať všetko

Úspechy našich spevákov

Na súťaži v speve ľudových piesní boli všetci naši žiaci úspešní a získali ocenenie.
Alex Kis, 2.A – 1. miesto/ I. kategória
Lucia Demáčeková, 1.A – 3. miesto/ I.kat.
Elenka Kokényová, 4.B – 1. miesto/ 3.kat.
Jazmin Krisztián, 6.A – 2.miesto/ 4.kat.

Blahoželáme!