Vzdelávanie inak – naše priority
23. októbra 2022
Projekt Voda pre našu budúcnosť – realizácia dažďovej záhrady
17. novembra 2022
Ukázať všetko

Jesenné tvorivé dielne v ŠKD – Babka, dedko, poď sa hrať!

Pri príležitosti 130.výročia budovy našej školy a mesiaca úcty k starším sme sa rozhodli pozvať na naše tradičné tekvicové poobedie predovšetkým našich starých rodičov, z ktorých viacerí sú bývalými žiakmi našej školy.