Projekt Educate Slovakia
10. februára 2016
Aj do našej školy prileteli včely
23. februára 2016
Ukázať všetko

Konverzácia, šport a rovesnícke vzdelávanie

Po vlaňajších obľúbených hodinách s native speakrom, známym basketbalistom T.J. Bannisterom pokračujú tieto stretnutia konverzácie v anglickom jazyku a basketbalu aj formou rovesníckeho vzdelávania. Naši bývalí žiaci, dnes už študenti stredných škôl, pomáhajú mladším rovesníkom skvalitniť svoj hovorený prejav a zdokonaľovať sa aj v gramatike.