3. miesto vo volejbale
31. januára 2017
Anglický jazyk so zahraničnými lektorkami
16. februára 2017
Ukázať všetko

Ľudské telo v 1.A

Kvalitný a efektívny učiteľ neustále uvažuje o spôsoboch a metódach svojej pedagogickej práce s cieľom prispôsobiť sa potrebám žiakov resp. uľahčiť učebnú činnosť všetkých žiakov v skupine. Permanentne si musí uvedomovať, že niektorí žiaci sa ľahšie učia fakty, kým iní preferujú konkrétne príklady, ďalší vytvárajú koncepty, iní sa ľahko učia z abstraktných príkladov.

Vedeli ste, že ľudské telo je nesmierne zaujímavý stroj, ktorý pracuje bez prestávky vo dne, v noci? A že deti majú viac kostí než dospelí? Žiaci v 1.A to už vedia. Na hodine prírodovedy sa zaoberali témou ľudského tela a jeho časťami. Okrem nových a užitočných informácií, ktoré sa dozvedeli, zaujímavou činnosťou bola aj hra na „mladých vedcov”, ktorí skúmali jednotlivé orgány, vyrábali 3D model pľúc, pozorovali röntgen ruky, skladali kostru človeka. Takýto spôsob učenia nazval D.A.Kolb skúsenostným učením, ktorý podporuje tvorivú prácu detí, vedie k silným zážitkom a spontánnemu učeniu sa.