Dobročinná vianočná akadémia
19. decembra 2016
Spomienková reportáž našich žiakov – absolventov Detskej univerzity Komenského
10. januára 2017
Ukázať všetko

Šaliansky Maťko – školské kolo

Súťaž Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského sa od svojho vzniku v roku 1991 vyprofilovala na významnú a celoslovensky veľmi dobre známu súťaž v prednese slovenských povestí. Na našej škole sa teší od samého začiatku veľkej obľube. Do 24. ročníka školského kola sa zapojilo 13 recitátorov. Víťazi každej kategórie  postupujú do okresného kola. V tomto roku sa to podarilo nasledovným žiakom:

za I.kategóriu: P. Bujdošová, III.A,

za II.kategóriu: K Zsideková, IV.A a L. Nagyová, V.B,

za III.kategóriu: J.Krisztián, VII.A

Postupujúcim blahoželáme a ostatným účastníkom: M.Froncová,V.A, V.Jávorková,V.B, A.Poláková,V.B, L.Micháleková,V.A, O.Nagy,II.B, V.Farkašová,II.A, P.Muhar,II.B, T.Lukáč,III.A a N.Záhorská,III.A želáme veľa elánu do ďalších ročníkov.