Pomôžte nám vyhrať!
23. marca 2015
Zážitkové vyučovanie hudobnej a výtvarnej výchovy
29. marca 2015
Ukázať všetko

Týždeň pre vodu

Environmentálna, nezisková organizácia Strom života vyhlásila 5. ročník súťaže Týždeň pre vodu, od 23.3. do 27.3. 2015 pri príležitosti Svetového dňa vody (22. marec), ktorý v roku 1992 vyhlásila Organizácia spojených národov (OSN). Naše dva environkluby Enviráčik a Zelená planéta každoročne do nej zapájajú nielen svojich členov, ale všetkých žiakov našej školy.

V rámci súťaže počas celého týždňa plnia 10 aktivít predpísaných Stromom života. V tomto roku budú napríklad hrať divadlo Náš vodný svet, v laboratóriu prevedú pokusy Utopená voda a Záchranári, vyriešia vodnú krížovku, vytvoria plagát Voda nad zlato so sľubom  o vode, zostavia mapu Od prameňa do obchodu o minerálnych prameňoch, formou ankety Pomoc padá z oblohy zistia využívanie dažďovej vody obyvateľmi nášho regiónu a spoločne zrealizujú aktivitu Vodníci, cieľom ktorej je čistenie okolia vodného toku.

V rámci hodín biológie, výtvarnej výchovy a svetu práce sa  členovia klubov a žiaci 4.A, 8.A a 9.A dňa 26.3.2015, vo štvrtok v čase od 11:35 do 13:05 zúčastnia čistenia brehu Váhu. Žiaci si majú doniesť ochranné rukavice, prípadne igelitové vrecúško, športové oblečenie a dostatok pitia. Po ukončení akcie sa vrátia späť do školy.