Týždeň pre vodu
24. marca 2015
Interaktívna prednáška o Váhu
29. marca 2015
Ukázať všetko

Zážitkové vyučovanie hudobnej a výtvarnej výchovy

Zážitkové vyučovanie je overená a  čoraz obľúbenejšia forma vyučovania v praxi učiteľa.  Ide o  efektívnu formu učenia, ktorá aktivizuje žiaka počas celej vyučovacej hodiny, prirodzene ho motivuje k učeniu a zároveň rozvíja emocionálnu stránku jeho osobnosti. Prostredníctvom spracovania zážitku žiaci môžu získať  vedomosti, zručnosti a postoje k hodnotám tak, že si ich osvoja na celý život. A to je naším cieľom.

Žiaci 1. a 2. ročníka zažili skvelý deň plný spevu, pohybu a  tanca.  Piesňami si nielen zlepšili náladu, ale zopakovali si aj niektoré anglické pojmy a výrazy. Blížiace sa veľkonočné sviatky si pripomenuli vyrobením zaujímavého vajíčka, pri ktorom sa odrazila ich fantázia, kreativita a originalita

.