Beseda s Braňom Jobusom
4. novembra 2015
Nemaj depku z DEPKY
22. novembra 2015
Ukázať všetko

Úspechy našich žiačok

Slávnostné vyhodnotenie súťaže tvorivosti žiakov a študentov ŠULEKOVO KOMÁRNO sa uskutočnilo prednedávnom v priestoroch Domu Matice slovenskej v Komárne.
Naša škola zaslala do tejto súťaže 13 výtvarných prác, spomedzi ktorých ocenila porota prácu Nicol Csíkovej (9.A) 2. miestom, Ariany DoVan (6.A) a Emy Kristíny Sokolovej (8.A) čestným uznaním. Dievčatám blahoželáme! Ak vás zaujímajú aj ostatné práce, máte možnosť si ich prehliadnuť vo vestibule Domu Matice v Komárne.