Slávnostný začiatok školského roka
8. septembra 2015
Na súťaži vo varení
14. septembra 2015
Ukázať všetko

Úspešný projekt „Mladí vedci“

 

Od roku 2015 sa Nadácia Allianz orientuje  na podporu projektov študentov prírodných vied. Cez program „Mladí vedci“ sa snaží zvýšiť záujem žiakov o prírodné vedy. Cieľom programu je podpora projektov určených pre deti základných a stredných škôl, ktoré vedú k záujmu učiť sa i nad rámec študijných povinností a zmysluplne dopĺňajú výučbu o inovatívne a motivujúce aktivity v podobe vedeckých krúžkov, workshopov, či súťaží. V tomto roku nadácia podporila projekty z celého Slovenska v sume 80 480 eur.

Naša škola sa dlhodobo  zameriava na moderné interaktívne vzdelávanie technických a prírodovedných predmetov. Požiadali sme o grant z programu podaním projektu – Robotický systém NXT v rukách žiakov – so zámerom zefektívniť technické vzdelávanie žiakov konštruovaním inteligentných robotov využiteľných v prírodovedných predmetoch vo fyzike, technike, biológii a chémii a tak  posilniť motiváciu žiakov o technické vedy.

Nadácia Allianz podporila náš projekt sumou 800 eur, ktoré využijeme na modernizáciu ROBOLAB laboratória – nákup nových LEGO EV3 kociek.   Využívať sa budú  aj na krúžku ROBOLAB, o ktorý  záujem žiakov neustále narastá.