Letná škola v prírode
15. júla 2015
Úspešný projekt „Mladí vedci“
9. septembra 2015
Ukázať všetko

Slávnostný začiatok školského roka

Ozajstný slávnostný začiatok za prítomnosti pána primátora – Ing. László Stubendeka a predsedu Športovej komisie – Ing. Konštantína Gliča, ktorí sa stali krstnými otcami našej novej fitmiestnosti. Zároveň slávnostná rozlúčka a poďakovanie dlhoročnému pedagógovi našej školy Paedr. Onrejovi Óvárymu.