8.A

Triedna učiteľka: Mgr. Mária Mocsiová

mmocsiova@zspohranicna.sk

 1. Bajtek Noel     
 2. Bujnová Victoria                                                                   
 3. Čenkyová Liana
 4. Gajdáč Ondrej
 5. Gerejchanov Asijat
 6. Kopčok Nikolas
 7. Mulinková Lesana
 8. Pinto Quintela Sofia
 9. Ruzicska Dominik
 10. Soós Tibor
 11. Sčerba Stanislav
 12. Tóth Sebastián
 13. Tóthová Laura
 14. Vašaš Ladislav
 15. Vida Richard
 16. Zacharová Lucia