3.A

Triedna učiteľka: Mgr. Patrícia Kevélyová

pkevélyova@zspohranicna.sk

 1. Andrušková Lili
 2. Angyal Zoja
 3. Balogh Alex
 4. Csepy Mathias
 5. Csoma Ondrej
 6. Čenkyová Natália Amira
 7. Dinh Thi Emily
 8. Domonkoš Damián
 9. Dorčiaková Domonika
 10. Erősová Lejla
 11. Hubáček Erich
 12. Kuchár Dávid
 13. Kutruc Xavier
 14. Musil Arnold
 15. Obložinská Natália
 16. Obložinská Nina
 17. Riszdorfer Natalie
 18. Rybánska Ella
 19. Szalayová Sofia
 20. ­Szűcsová Viktória
 21. Šajtoš Peter
 22. Štefanec Adam
 23. Tot Michael