Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia – Zavedenie opatrení
17. januára 2023
Namiesto papiera
2. októbra 2023
Ukázať všetko

Hodina Zeme 2023

Hodina Zeme je najväčšou kampaňou WWF, do ktorej sa každoročne zapája viac ako miliarda ľudí vo viac ako 7000 mestách celého sveta. Naša škola sa zapája do tejto kampane pravidelne už niekoľko rokov. V tomto roku môžeme s radosťou skonštatovať, že je nás viac ako po iné roky. Pripojila sa aj ZŠ Eotvosa s VJM v Komárne. s ktorou sme sa zišli na námestí gen. Klapku, kde nás všetkých privítal pán primátor Béla Keszegh. V centre mesta bolo počas Hodiny Zeme vypnuté pouličné osvetlenie. Naša prechádzka tmavými ulicami iba za svetiel lampášov viedla späť na školský dvor, kde sme si pripomenuli 130. výročie budovy našej školy. Ďakujeme všetkým žiakom, rodičom, priateľom a učiteľom, ktorí sa k nám pridali. Tešíme sa o rok.