Naše úspechy na predmetových olympiádach
10. marca 2017
Labyrint kvetín poznania
12. marca 2017
Ukázať všetko

Hviezdoslavov Kubín 2017

????????????????????????????????????

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie na Slovensku. Aj na našej škole sa teší veľkej obľube. V uplynulých dňoch prebehlo školské a obvodové kolo tejto postupovej súťaže. 

Výsledky: 1. miesto – M. Froncová, 5.A, 2.kat., poézia

                   2. miesto – E. Kökényová, 5.B, 2.kat., poézia

                   2. miesto –  M.Lopata, 3.A, 1. kategória, próza

                   3. miesto – Z.Kolárová, 4.A, 1.kat., próza

                                        P.Patakyová, 2.B, 1.kat. próza

                   3. miesto – N.Juhászová, 4.A. 1. kat., poézia

                                       P.Bujdošová, 3.A, 1. kat., poézia

                   2. miesto – L.Nagyová, 5.B, 2. kat., próza

                   3. miesto – N.Sýkorová, 5.B, 2. kat., próza

Víťazom srdečne blahoželáme, Miške Froncovej a Elenke Kökényovej držíme palce v okresnom kole!