Umenie zblízka 6
7. decembra 2016
Návšteva divadla v Nitre
17. decembra 2016
Ukázať všetko

Krajší dvor, kde sa hráme, učíme, relaxujeme

Náš školský dvor sme rozšírili o novú zelenú plochu vďaka finančnej dotácii z rozpočtu mesta Komárno na účely tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva na území mesta Komárno. Spoluúčasť na projekte malo aj naše Rodičovské združenie. Po rozbití a odstránení popraskaného betónového povrchu sa nanosila a obnovila zemina a vysadili sa kríky, stromy a trávnik. Tešíme sa na jar, keď sa nám aj táto časť dvora zazelenie a rozkvitne.