Označenie Názov zákazky a príloh Súbor Dátum vyhlásenia
VO  1/2021- PT     12.07.2021
  03_Prieskum trhu – výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie WEB 03_Prieskum trhu – výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie WEB  
  03 Prieskum trhu – Výzva na zaslanie CP_Oprava ihriska_Špecifikácia_Súťažné podklady  03_Prieskum trhu – výzva na predloženie cenovej ponuky_Špecifikácia_Súťažné podklady  
  Príloha č. 1 Oprava ihriska  Príloha č. 1 Oprava ihriska – zadanie  
  Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo VO  Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo VO