Označenie Názov zákazky a príloh Súbor Dátum vyhlásenia
VO  1/2021- PT     12.07.2021
  03_Prieskum trhu – výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie WEB 03_Prieskum trhu – výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie WEB  
  03 Prieskum trhu – Výzva na zaslanie CP_Oprava ihriska_Špecifikácia_Súťažné podklady  03_Prieskum trhu – výzva na predloženie cenovej ponuky_Špecifikácia_Súťažné podklady  
  Príloha č. 1 Oprava ihriska  Príloha č. 1 Oprava ihriska – zadanie  
  Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo VO  Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo VO  
 

VO 2/2021 – PT

 

 Ovocie a zelenina

Prieskum trhu- Výzva na predloženie cenovej ponuky

 03_Prieskum trhu – výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie WEB (1)  
   Prieskum trhu – Výzva na zaslanie CP a Špecifikácia Súťažné podklady  03 Prieskum trhu – Výzva na zaslanie CP_Ovocie a zelenin a_Špecifikácia_Súťažné podklady (1)  
   Príloha 1 – Ovocie a zelenina – zadanie Príloha č. 1 Ovocie a zelenina – zadanie (1)  
   Príloha č 1 – Ovocie a zelenina  Príloha č. 1 Ovocie a zelenina – zadanie  
   Príloha č 2- Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo VO  Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo VO (1)  

VO 3/2021 – PT
Chlieb a pečivo 

Prieskum trhu – Výzva na zaslanie CP Chleb a pečivo- Špecifikácia a Súťažné podklady 

03 Prieskum trhu – Výzva na zaslanie CP_Chlieb a pe čivo_Špecifikácia_Súťažné podklady (1)  
   Prieskum trhu – Výzva na zaslanie CP  03_Prieskum trhu – výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie WEB (2)  
   Príloha č 1- Chlieb a pečivo  Príloha č. 1 Chlieb a pečivo – zadanie (1)  
   Príloha č 1 – Chlieb a pečivo  Príloha č. 1 Chlieb a pečivo – zadanie (1)  
   Príloha č 2- Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo VO  Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo VO (2)  
Označenie Názov zákazky a príloh Súbor Dátum vyhlásenia
VO  5/2021- PT     06.08.2021
  03_Prieskum trhu – výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie WEB  03_Prieskum trhu – výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie WEB  
  03 Prieskum trhu – Výzva na zaslanie CP_Mäso a mäsové výrobky_Špecifikácia_Súťažné podklady  03 Prieskum trhu – Výzva na zaslanie CP_Mäso a mäsové výrobky_Špecifikácia_Súťažné podklady  
  Príloha č. 1 Mäso a mäsové výrobky – zadanie  Príloha č. 1 Mäso a mäsové výrobky  
  Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo VO  Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo VO  
Označenie Názov zákazky a príloh Súbor Dátum vyhlásenia
VO  4/2021- PT     16.08.2021
  03_Prieskum trhu – výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie WEB  03_Prieskum trhu – výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie WEB  
  03 Prieskum trhu – Výzva na zaslanie CP_Zákaldné potraviny_Špecifikácia_Súťažné podklady  03 Prieskum trhu – Výzva na zaslanie CP_Základné potraviny_Špecifikácia_Súťažné podklady  
  Príloha č. 1 Základné potraviny – zadanie  Príloha č. 1 Základné potraviny – zadanie  
  Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo VO  Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo VO  
       
VO  6/2021- PT     16.08.2021
  03_Prieskum trhu – výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie WEB  03_Prieskum trhu – výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie WEB  
  03 Prieskum trhu – Výzva na zaslanie CP_Mlieko a mliečne výrobky_Špecifikácia_Súťažné podklady  03 Prieskum trhu – Výzva na zaslanie CP_Mlieko a mliečne výrobky_Špecifikácia_Súťažné podklady  
  Príloha č. 1 Mlieko a mliečne výrobky – zadanie  Príloha č. 1 Mlieko a mliečne výrobky – zadanie  
  Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo VO  Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo VO  
       
VO  7/2021- PT     16.08.2021
  03_Prieskum trhu – výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie WEB  03_Prieskum trhu – výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie WEB  
  03 Prieskum trhu – Výzva na zaslanie CP_Mrazené výrobky_Špecifikácia_Súťažné podklady  03 Prieskum trhu – Výzva na zaslanie CP_Mrazené výrobky_Špecifikácia_Súťažné podklady  
  Príloha č. 1 Mrazené výrobky – zadanie  Príloha č. 1 Mrazené výrobky – zadanie  
  Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo VO  Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo VO